گردونه ی مهدي نيكپرور
مهدي نيكپرور (تبلیغ)

بازاریابی در بین دوستان واقوام

786- بازاریابی در بین دوستان واقوام شما هرکسی ودرهر سنی و باهر سطح سواد و....هستیدمیتوانیدکنارهرشغلی که دارید درمیان دوستان و آشنایانتان برای کارهای هنری ما سفارش بگیرید و سود خوبی داشته باشید. لطفا به سایت زیر رفته و مطلب با عنوان (مطلب مهم) پایین صفحه اول سایت را مطالعه فرمای بیشتر ..
مهدي نيكپرور (تبلیغ)

حکاکي دستي زیبا وسفارشی

حکاکي دستي زیبا وسفارشی و جلادار بر انگشترعقيق- با خطوط زيباي ثلث و نستعليق و ....- حکاکي کاملا دستي است- کد هنرمند از اداره كل صنايع دستي- ميراث فرهنگي و گردشگري : 1103 جهت مشاهده كارهای نمونه به اين آدرس مراجعه نماييد: www.agates.blogfa.com حائز دو مقام در سالهاي 1388و 1389 از جشنواره م بیشتر ..
مهدي نيكپرور (تبلیغ)

حکاکي دستي زیبا وسفارشی

حکاکي دستي زیبا وسفارشی و جلادار بر انگشترعقيق- با خطوط زيباي ثلث و نستعليق و ....- حکاکي کاملا دستي است- کد هنرمند از اداره كل صنايع دستي- ميراث فرهنگي و گردشگري : 1103 جهت مشاهده كارهای نمونه به اين آدرس مراجعه نماييد: www.agates.blogfa.com حائز دو مقام در سالهاي 1388و 1389 از جشنواره م بیشتر ..
مهدي نيكپرور (تبلیغ)

آموزش حكاكي پيشرفته

دوره آموزش حكاكي پيشرفته ( دستي ) توسط مهدي نيك پرور حكاك ( مه ) حائز مقام در سالهاي 88 و 89 از جشنواره كشوري جلوه هاي رضوي در هنر هاي سنتي - جهت مشاهده توضيحات ثبت نام در دوره ومشاهده كارهاي نمونه به سايت زير مراجعه نماييد: www.agates.blogfa.com 09198530996 02518908141 jamixy@gmail.com بیشتر ..
مهدي نيكپرور (تبلیغ)

حکاکي دستي زیبا وسفارشی

حکاکي دستي زیبا وسفارشی و جلادار بر انگشترعقيق- با خطوط زيباي ثلث و نستعليق و ....- حکاکي کاملا دستي است- کد هنرمند از اداره كل صنايع دستي- ميراث فرهنگي و گردشگري : 1103 جهت مشاهده كارهای نمونه به اين آدرس مراجعه نماييد: www.agates.blogfa.com حائز دو مقام در سالهاي 1388و 1389 از جشنواره م بیشتر ..

 |